Nieuws

Het wijkblad van Mei a.s. wordt het laatst nummer voor de vakantieperiode,

zorg dat alle verslagen van de afgelopen tijd/jaar en suggesties en plannen voor de

komende tijd op tijd binnen zijn bij de redactie.

wijkblad@hazepolder.net 

Of geschreven tekst naar Hugo 84.